Hoe ga ik te werk?


1. Eerste contact

U kan me contacteren via telefoon, mail of het contactformulier voor extra informatie of het maken van een eerste afspraak (intake). Hierbij kan u kort vertellen wat de reden is waarvoor u hulp vraagt.
De aanmelding kan op eigen initiatief zijn of na doorverwijzing van een arts, school, CLB of andere hulpverlener.

2. Intake gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij we samen met de ouder(s) en/of het kind bekijken waar men zich zorgen over maakt en wat moeilijk gaat. We besteden ook aandacht aan hetgeen wel goed loopt. Sommige ouders komen de eerste keer graag alleen, dit is perfect mogelijk. Ook wanneer een jongere graag alleen zijn verhaal doet, kan dit zeker en vast.

Tijdens het eerste gesprek wordt er samen met jullie bekeken wat we kunnen doen en wat de volgende stappen zijn.

3. Onderzoek of testen

Soms is verder onderzoek (maar zeker niet altijd) nodig om meer duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaken van de moeilijkheden. Dit kunnen testen, vragenlijsten of een belevingsonderzoek zijn. Na dit alles wordt er opnieuw samengezeten om de resultaten te bespreken.

4. Therapie op maat

De therapie kan speltherapie, gesprekstherapie of ouderbegeleiding zijn. We werken door te spelen, te tekenen, te knutselen en/of te praten. Samen gaan we op zoek naar hetgeen het best bij het kind of de jongere past om zich goed te voelen.

Afspraken dienen steeds nagekomen te worden en kunnen enkel in uitzonderlijke omstandigheden en dit minimum 2 werkdagen op voorhand geannuleerd te worden.

Vanaf heden is ook eerstelijnspsychologische hulp voor kinderen, jongeren tem 22 jaar mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden hiervan.


Neem contact op


%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close