Wat doe ik?


Kinderen, jongeren en jongvolwassenen en gezinnen kunnen bij mij terecht wanneer ze zich niet goed voelen, ook al is het niet steeds duidelijk wat het probleem is. Samen gaan we op zoek naar verduidelijking en opheldering.


Onderzoek:

Intelligentie testing

Onderzoek van autisme

Aandachtsonderzoek

Onderzoek van ADHD

Hoogbegaafdheid

Therapie bij:

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie

Emotionele problemen zoals depressie, gespannenheid

Angstproblemen

Faalangst

Gedragsproblemen: woedebuien, moeilijkheden van opvolgen van regels

Verwerking van echtscheiding of een overlijden

Opvoedingsmoeilijkheden

Sociale vaardigheden

Slaapproblemen

Eetproblemen

Zindelijkheidsproblemen

Dwanghandelingen

Studiebegeleiding (leren plannen, organiseren, leren leren)


Laat ons er samen aan werken


%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close