Wie ben ik?


Hilde Vermassen

Kinder- en Jeugdpsychologe

Ik ben master in de klinische psychologie (Ugent). Daarna volgde ik een cliëntgerichte-ontwikkelingsgerichte therapieopleiding. Ik ben erkend door de psychologencommissie.
Ik startte mijn eigen praktijk op (2008) en breidde dit in 2013 uit tot een multidisciplinair team ‘Reflekto’ waar psychologen voor volwassenen, logopedisten, een diëtiste en een loopbaancoach deel van uitmaken.
Naast de groepspraktijk deed ik ervaring op in kinderpsychiatrie en revalidatiecentra.

Ik vind het belangrijk om op maat van het kind of de jongere te werken. Daarom hou ik niet vast aan één bepaalde aanpak van therapie, maar kijken we samen naar wat het best kan helpen op vlak van onderzoek en therapie. Uiteraard zijn de gebruikte methodes steeds wetenschappelijk onderbouwd.


%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close